Disclaimer

1. Deze disclaimer is van toepassing op het volgende:

  • alle internetpagina’s van deze website buikspieren-oefeningen.nl, dus de teksten, afbeeldingen, links, video’s, andere objecten en inclusief de inhoud van producten en diensten die op de website worden aangeboden;
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt; wij: de eigenaren of werknemers van buikspieren-oefeningen.nl;
  • gebruik(en): onder meer inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken en plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen of huren);
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder verloren data en zaken, gederfde omzet of winst en ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven. Door de website te gebruiken of de aankoop van producten of diensten stemt u in met deze disclaimer.

3. U gaat ermee akkoord dat u de gehele inhoud van de website zoals onder art. 1 staat omschreven alleen gebruikt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of psychische schade te berokkenen.

4. U gaat ermee akkoord dat er copyrights berusten op de gehele inhoud van de website zoals onder art. 1 staat omschreven. Het zonder toestemming distribueren, doorzenden of verkopen van de inhoud op welke wijze dan ook, is bij wet verboden.

5. Buikspieren-oefeningen.nl doet zijn best de inhoud van de website regelmatig te updaten, te verbeteren of aan te vullen. Ondanks dat kan het mogelijk zijn dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de eventuele gevolgen daarvan zijn wij niet aansprakelijk.

6. Buikspieren-oefeningen.nl verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

7. Buikspieren-oefeningen.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud daarvan, of met de onmogelijkheid de website of specifieke inhoud daarvan te kunnen raadplegen.

8. Alle informatie die deze website en bijbehorende producten verschaft zijn enkel voor entertainment doeleinden. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie ligt bij de klant. Raadpleeg bij informatie en advies rondom voeding, gezondheid en medisch gerelateerde onderwerpen altijd eerst een (huis)arts.

9. Buikspieren-oefeningen.nl is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging van die bestanden in.

10. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat u naar of vanuit de website verzendt.

11. U beschermt tegen en vrijwaart buikspieren-oefeningen.nl, zijn vertegenwoordigers en handelspartners van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of in verband met uw gebruik van de website en/of uw inbreuk op een wettelijke regeling of op de rechten van derden.

12. Bij de aankoop van het product gaat u ermee akkoord dat u na aankoop uw voornaam en e-mailadres invult om het product te kunnen downloaden en/of te kunnen bekijken. Een nieuwsbrief op de klantenlijsten versturen wij gemiddeld 1 á 2 keer week met informatie die gerelateerd is aan het product. Bij een lancering of aanbieding van een nieuw product kan dat tijdelijk meer zijn.

Risicovrij uitproberen

Strakke buik bijbel (tip!)

Ongebruikelijke tips om snel hardnekking buikvet te verbranden

Risicovrij uitproberen

Auteur

Johan Schippers

Ik weet dat een strakke buik ontwikkelen niet gemakkelijk is. Mijn vriendin en ik hebben 2 jaar geleden op hetzelfde punt gestaan. We zijn er vol voor gegaan en zijn nu heel tevreden met ons lichaam. Ik wil ook jou helpen dit te bereiken, laat de informatie op mijn website jou helpen en maak een start. Succes!